Hoeveel fietsen zijn er in Nederland? Het Antwoord

Benieuwd naar het aantal fietsen in Nederland? Ontdek hoeveel fietsen er zijn en of er genoeg ruimte is op de Nederlandse wegen. Onderzoek van BOVAG onthult het antwoord.

Inhoud

In Nederland zijn fietsen een veelgebruikt vervoermiddel, en het aantal fietsen dat nodig is voor al deze verplaatsingen is dan ook aanzienlijk. Laten we eens dieper ingaan op de cijfers met betrekking tot het aantal fietsen in Nederland.

Belangrijkste punten:

  • Naar schatting zijn er ongeveer 23 miljoen fietsen in Nederland, meer dan het aantal inwoners
  • Het aantal fietsen in Nederland is de afgelopen jaren gemiddeld met 350.000 exemplaren per jaar toegenomen
  • Gemiddeld bezit elke Nederlander 1,4 fietsen, aanzienlijk meer dan in andere landen waar fietsen populair zijn
  • Ongeveer 2,3% van alle fietsen ter wereld bevindt zich in Nederland
  • Er waren in 2021 naar schatting 3 miljoen elektrische fietsen in Nederland, wat 13% van alle fietsen in Nederland vertegenwoordigt
  • Elk jaar worden ongeveer een half miljoen fietsen gestolen in Nederland
  • Er is in totaal ongeveer 37.000 kilometer aan fietspaden in Nederland

Het aantal fietsen in Nederland

Volgens een schatting in 2021 zijn er ongeveer 23 miljoen fietsen in Nederland. Dit betekent dat er meer fietsen zijn dan inwoners. In 2000 lag het aantal fietsen nog rond de 16 miljoen, wat betekent dat het aantal fietsen in Nederland gemiddeld met 350.000 exemplaren per jaar is toegenomen.

Gemiddeld bezit elke Nederlander dus 1,4 fietsen. In de praktijk hebben de meeste mensen echter slechts één fiets. Sommige mensen hebben er wel meerdere, waardoor het gemiddelde aantal fietsen per inwoner rond de 1,4 ligt. In vergelijking met andere landen waar fietsen populair zijn, zoals Denemarken, Japan en België, is dit aantal aanzienlijk hoger. In deze landen zijn er respectievelijk 0,8, 0,6 en 0,5 fietsen per persoon.

Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer 1 miljard fietsen. Dit betekent dat ongeveer 2,3% van alle fietsen ter wereld zich in Nederland bevindt. Dit is opmerkelijk, gezien het feit dat Nederland slechts 0,2% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Nederland kan dus met recht een echt fietsland worden genoemd.

Fietsbezit per inwoner

Gemiddeld bezit elke Nederlander dus 1,4 fietsen. In de praktijk hebben de meeste mensen echter slechts één fiets. Sommige mensen hebben er wel meerdere, waardoor het gemiddelde aantal fietsen per inwoner rond de 1,4 ligt. In vergelijking met andere landen waar fietsen populair zijn, zoals Denemarken, Japan en België, is dit aantal aanzienlijk hoger. In deze landen zijn er respectievelijk 0,8, 0,6 en 0,5 fietsen per persoon.

Het aantal fietsen wereldwijd

Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer 1 miljard fietsen. Dit betekent dat ongeveer 2,3% van alle fietsen ter wereld zich in Nederland bevindt. Dit is opmerkelijk, gezien het feit dat Nederland slechts 0,2% van de wereldbevolking vertegenwoordigt. Nederland kan dus met recht een echt fietsland worden genoemd.

Opkomst van elektrische fietsen in Nederland

Het gebruik van elektrische fietsen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Aan het begin van 2021 waren er naar schatting 3 miljoen elektrische fietsen in Nederland. Dit betekent dat 13% van alle fietsen in Nederland elektrisch is, en dit percentage zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. In 2020 was bijna 50% van alle verkochte fietsen in Nederland een e-bike. In datzelfde jaar werden er voor het eerst meer e-bikes verkocht dan normale fietsen, en in 2022 waren er al bijna 5 miljoen elektrische fietsen in Nederland.

Opvallend is dat de speed pedelec, een snelle elektrische fiets, een stuk minder populair is dan de gewone elektrische fiets. In 2019 werden er slechts 19.000 speed pedelecs verkocht, terwijl er 423.000 elektrische fietsen werden verkocht. Ook in latere jaren bleef het aantal speed pedelecs dat werd verkocht relatief laag. Zo werden er in 2021 slechts 4.400 speed pedelecs verkocht, terwijl er 923.000 e-bikes werden verkocht. In 2022 waren er slechts 28.855 speed pedelecs officieel geregistreerd in Nederland.

Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, staat bekend om zijn grote aantal fietsen. Er zijn naar schatting ongeveer 900.000 fietsen in Amsterdam, wat meer is dan het aantal inwoners van de stad zelf. Maar Amsterdam is niet de enige stad met veel fietsen. In provincies met veel grote steden, zoals Noord-Holland, zijn er over het algemeen meer fietsen te vinden dan in dunner bevolkte provincies.

Naast gewone fietsen zijn er ook OV-fietsen beschikbaar in Nederland. Er zijn bijna 22.000 OV-fietsen verspreid over 300 verschillende locaties. In 2019 werden er ongeveer 5,2 miljoen ritjes gemaakt met een OV-fiets. Het gebruik van OV-fietsen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het totale aantal OV-fietsen neemt jaarlijks toe, er zijn steeds meer locaties waar je een OV-fiets kunt huren en de kosten van een OV-fiets zijn relatief laag.

Het aantal gestolen fietsen in Nederland

Helaas worden er in Nederland ook veel fietsen gestolen. Elk jaar worden er ongeveer een half miljoen fietsen gestolen. Hoewel het aantal gestolen fietsen in 2019 met 28% is afgenomen ten opzichte van 2016, bleef de financiële schade gelijk, namelijk rond de 600 miljoen euro. Dit komt voornamelijk omdat dieven steeds vaker duurdere modellen proberen te stelen, zoals elektrische fietsen en speed pedelecs. Om diefstal te voorkomen, is het aan te raden om gebruik te maken van een goed fietsslot met een ART-keurmerk of een fietsverzekering af te sluiten.

Het fietspadennetwerk in Nederland

Nederland staat bekend om zijn uitgebreide fietspadennetwerk. Er is in totaal ongeveer 37.000 kilometer aan fietspaden in Nederland. Dit is meer dan de schatting van 29.000 kilometer van de Fietsersbond in 2009 en beduidend meer dan het cijfer van 17.000 kilometer van het CBS in 1996. Daarnaast delen fietsers en automobilisten ook nog ongeveer 55.000 kilometer aan wegdek. Ondanks de omvang van het fietspadennetwerk blijft de Nederlandse overheid streven naar het stimuleren van het gebruik van de fiets. Het doel is om het aantal gefietste kilometers per jaar binnen 10 jaar tijd met 20% te laten toenemen. Dit wordt onder andere gestimuleerd door de toenemende beschikbaarheid van OV-fietsen en belastingkortingen voor fietsen van de zaak.

Fietsen in de grachten van Amsterdam

Met zoveel fietsen in Nederland is het niet verrassend dat er soms ook fietsen in de gracht belanden. Elk jaar worden er naar schatting ongeveer 6.000 fietsen uit de grachten van Amsterdam gehaald. Het werkelijke aantal fietsen in de grachten is waarschijnlijk nog groter. De grachten van Amsterdam hebben een totale lengte van ongeveer 100 kilometer, wat betekent dat je gemiddeld elke 17 meter een nieuwe fiets zou kunnen vinden.

Conclusie

Kortom, Nederland is een echt fietsland met een groot aantal fietsen. Met naar schatting 23 miljoen fietsen, is er gemiddeld 1,4 fiets per inwoner. Het aantal elektrische fietsen neemt ook sterk toe, met naar schatting 3 miljoen elektische fietsen in Nederland in 2021. Naast het grote aantal fietsen is er ook een uitgebreid fietspadennetwerk van ongeveer 37.000 kilometer. Nederland blijft zich inzetten om het gebruik van de fiets verder te stimuleren en het aantal gefietste kilometers per jaar te laten toenemen.

Wereldwijd bevindt zich ongeveer 2,3% van alle fietsen ter wereld in Nederland. In vergelijking met andere landen waar fietsen populair zijn, bezit elke Nederlander aanzienlijk meer fietsen. Het is dan ook niet verrassend dat Nederland beschouwd wordt als een fietsland. Het gebruik van elektrische fietsen is de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal naar verwachting blijven groeien in de komende jaren.

Ondanks het grote aantal fietsen in Nederland blijft fietsdiefstal een probleem. Elk jaar worden er ongeveer een half miljoen fietsen gestolen. Het is daarom aan te raden om gebruik te maken van een goed fietsslot met een ART-keurmerk of een fietsverzekering af te sluiten.

Met het uitgebreide fietspadennetwerk en de toenemende beschikbaarheid van OV-fietsen blijft de Nederlandse overheid zich inzetten om het gebruik van de fiets te stimuleren. Het doel is om het aantal gefietste kilometers per jaar binnen 10 jaar tijd met 20% te laten toenemen.

Tot slot zijn er in Nederland niet alleen veel fietsen, maar ook fietsenwinkels. Consumenten kiezen ervoor om naar de fietsenwinkel te gaan voor advies en een testrit, gezien de complexiteit en hogere prijs van elektrische fietsen.

FAQ

Q: Hoeveel fietsen zijn er in Nederland?

A: Er zijn naar schatting ongeveer 23 miljoen fietsen in Nederland.

Q: Hoeveel fietsen heeft elke Nederlander gemiddeld?

A: Gemiddeld bezit elke Nederlander 1,4 fietsen.

Q: Hoeveel fietsen zijn er wereldwijd?

A: Wereldwijd zijn er naar schatting ongeveer 1 miljard fietsen. Ongeveer 2,3% van alle fietsen ter wereld bevindt zich in Nederland.

Q: Hoeveel elektrische fietsen zijn er in Nederland?

A: Naar schatting zijn er in 2021 ongeveer 3 miljoen elektrische fietsen in Nederland.

Q: Hoeveel fietsen worden er gestolen in Nederland?

A: Elk jaar worden er ongeveer een half miljoen fietsen gestolen in Nederland.

Q: Hoe lang is het fietspadennetwerk in Nederland?

A: In totaal is er ongeveer 37.000 kilometer aan fietspaden in Nederland.

Q: Hoeveel fietsen worden er uit de grachten van Amsterdam gehaald?

A: Naar schatting worden er elk jaar ongeveer 6.000 fietsen uit de grachten van Amsterdam gehaald.

Bron Links